Kommisjoner

Klima, miljø og energikommisjonen

Leder: Simen Velle
Medlem: Nhan Kien Nguyen Huynh
Medlem: Mats Henriksen
Vara: Alexander Vågsvoll

Kunnskapskommisjonen

Leder: Martine Jordana Baarholm
Medlem: Claudia Rebecka Brännström
Medlem: Julianne Ofstad
Vara: Bendik Wessel

Økonomikommisjonen

Leder: Herman Fåne
Medlem: Gabriel Hvarnes Wiedemann
Medlem: Runar Messel Thelle
Vara: Sondre Siger

Helsekommisjonen

Leder: Rikke Sjølander
Medlem: Emil-Andre Taftø Thorstensen
Medlem: Andreas Lo Kværnå
Vara: Stine Anine Akre

Arbeids- og sosialkommisjonen

Leder: Robert Raustein
Medlem: Markus Gotaas
Medlem: Tobias Svendsen
Vara: Sven Jøran Johnsen