Kriminalitet

Strengere straffer og mer synlig politi
Vi ønsker mer synlig politi og strengere straffer for vold, voldtekt, pedofili og drap. Kriminalitet må aldri lønne seg. Straffenivået må virke avskrekkende. Kriminelle skal være der de hører hjemme, og det er i fengsel.

Mer fokus på offeromsorg og strengere straffer
Vårt hovedfokus er ofrene for kriminalitet, som ofte blir glemt. Straffen gjør at gjerningsmannen kan ta ansvar for sine handlinger. Det er viktig at straffen er så lang at den virker avskrekkende samtidig som den står i forhold til handlingen. Vi ønsker derfor å øke straffene for vold, voldtekt, pedofili og drap.

Synlig og tilstedeværende politi
Vi ønsker å forhindre kriminalitet gjennom et synlig og tilstedeværende politi. Dessverre slipper ofte kriminelle unna. Mer synlig politi gir mindre kriminalitet.

Dyrepoliti
Kriminalitet rammer ikke bare mennesker, men også dyr. Derfor har FrP fått til et prøveprosjekt med dyrepoliti i Norge, som skal sørge for at de som utfører kriminalitet mot dyr blir straffet.

Vi vil derfor:

  • Øke straffene for vold, voldtekt, pedofili og drap.
  • Ha mer synlig politi for å skape trygghetsfølelse og forebygge kriminalitet.
  • Ha mer fokus på offeromsorg. Ofre for alvorlig kriminalitet må få erstatning og hjelp.
  • Fortsette med dyrepoliti og øke straffene for kriminalitet mot dyr.