Kultur og fritid

FpU mener at det er viktig at barn og unge har noe å gjøre på fritiden., Dderfor ønsker vi å gjøre det bedre og enklere for barn og unge med å drive med fritidsaktiviteter. Vi vil betale for at barn og unge skal drive med idrett og kultur. Dette er en viktig oppgave som vil få positivt resultat.

FpU tror kulturKultur uten statlig innblanding vil skape et blomstrende kulturliv. Staten skal ikke blande seg inn i hva slags kultur ungdom skal benytte, det skal ungdom velge helt selv. Vi tror verken at sære kulturutrykk eller spesiell kunst vil lide en grusom skjebne. Hvis folk ønsker at å se på denne type kunst eller kultur, så er det sikkert med god grunn og da bør aktørene enten finne en måte å finansiere det på eller levere et bedre produkt.

Kultur for unge

FpU mener at for lite frihet, er et av deden største hindringenene for unge mennesker. De andre politikerne tror de vet hvordan ungdom har det og hva de bør gjøre på fritidena. De tror ungdom flest vil være med i speideren til de er over 18 år, og at diktopplesning og alkoholfrie arrangementer er løsningen på ungdommens fritidsproblemer.  FpU tror dere de unge vet best hva dere burdede vil bruke tiden deres sin på. FpU krever ekte ungdomsmakt. Vi vil slippe ungdommen løs, og vi vil ha færrest mulig regler for å få skape mest mulig moro. Det innebærer at vi ønsker å legalisere hasj.

Selvstyring

Vi vil ikke ha avdankende SV- eller KrF-politikere til å styre ungdommens samlingssteder. – Ddet klarer unge mennesker fint selv. På samme måte bør ikke middelaldrende gubber sitte og styre alt mulig fordi de ikke husker selv hvordan det var å være i tenårene. Det viser seg også at det er de fritidsklubbene som er selvstyrte av ungdom som er suksessfulle og som består. Ungdom kan, vil og får det til., Dderfor bør man gi ungdom mer frihet og tillit. Hvorfor skjønner alle ungdommene dette, men ikke politikerne?

Vi vil ha selvstyrte fritidsklubber, døgnåpne utesteder, søndagsåpne butikker, og vin og spritøl, vin, sprit og hasj i dagligvarebutikkene. Enkelt og greit fordi vi stoler på at folk kan ta egne valg. Folk og vet mye bedre enn politikerne at de vet selv hva som er best for dem, mye bedre enn politikerne..

FpU vil:

  • Legalisere mildere narkotiske stoffer som cannabis, hasj og marijuana.
  • Prioritere barne- og ungdomsidrett.
  • Ha selvstyrte ungdomsklubber.
  • Tillate døgnåpne skjenkesteder.
  • Sette ned avgiftene på kultur.
  • Fjerne tollgrensen for import av varer fra utlandet.
  • Fjerne tåpelige avgifter som NRK- lisensen, og moms på tjenester som Spotify, Steam og Netflix og Wimp.
  • Kutte i all statlig støtten til sære kulturtiltak som opera og ballett.
  • Fjerne statlig garantilønn til kunstnere.
  • Avvikle pressestøtten.