LHBTIQ-politikk

Som et liberalistisk ungdomsparti er det et grunnleggende element for oss at alle mennesker er like mye verdt, og at alle skal bli respektert for den de er. Vi har kommet langt i Norge for skeives friheter, men vi er likevel ikke i mål.

FpUs familiepolitikk bygger på fleksibilitet og valgfrihet. Vi ønsker derfor å legge best mulig til rette for at hver enkelt familie står fritt til å ta de valg som de mener passer best for seg og sine.

FpU ønsker ikke å favorisere enkelte samlivsformer fremfor andre, og vil således at alle skal kunne bli vurdert som adoptivforeldre eller fosterforeldre uavhengig av seksuell legning og samlivsform. FpU ønsker også å tillate surrogati i Norge.

FpU har vært en forkjemper for skeives rettigheter i mange år. Allerede i februar 1990 sa FpUs landsmøte i Bergen ja til Partnerskapsloven, som i sin tid ga homofile og lesbiske rett til å inngå sivilt partnerskap. FpUs daværende formann, stortingsrepresentant Jan Erik Fåne fremmet et privat lovforslag om en partnerskapslov, sammen med representanter for Ap og SV. Da lovforslaget fra regjeringen kom, ble det vedtatt. Allerede i 2004 gikk FpU inn for at homofile og lesbiske skulle kunne gifte seg og få adoptere barn. Dette ble vedtatt i Norge i 2008.

Transpersoner

En gruppe mennesker som har blitt stigmatisert gjennom flere tiår er transpersoner. Mennesker som ønsker å skifte juridisk kjønn skal få muligheten til det, uten å måtte gjennomføre kirurgiske inngrep dersom personen selv ikke ønsker det.

Vi mener at staten ikke trenger å definere mennesker ut i fra kjønn. FpU vil derfor fjerne juridiske kjønn på sikt. Dette betyr ikke at alle blir kjønnsløse, men at lovverket ikke skal definere mennesker ut i fra det kjønnet de har.

FpU vil:

  • Styrke kunnskapen om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i skolen, helsevesenet og barnevernet
  • Holdningsskapende arbeid rettet mot innvandrerbefolkningen, samt større fokus på LHBTI-personers rettigheter i samfunnsfagundervisningen for nyankomne flyktninger