Liberalisme

Ideologi er det grunnleggende tankesystemet som all politikk bygger på. FpUs ideologi er liberalisme. Begrepet liberalisme kommer fra det latinske ordet «liber», som betyr fri. En person som kaller seg liberalist vil derfor være opptatt av å øke friheten til enkeltmennesket. FpU definerer frihet som fravær av tvang.

Liberalismen vokste frem som en protest mot eneveldige keiserdømmer, der folk hadde forskjellige rettigheter. En liberalist mener at alle mennesker er likeverdige og bør kunne handle som vedkommende måtte ønske, uten statlige hindringer, gitt at dette ikke skader andre menneskers rettigheter til å gjøre det samme. Enkelt sagt kan man si at liberalismen oppsummeres i Kardemommeloven: «Du skal ikke plage andre, du skal være grei og snill, og for øvrig kan du gjøre som du vil».

Mange mener at liberalisme er en ideologi for de rike. Det er feil; i dag er det vanlige folk med lite penger som betaler mesteparten av skattene til staten. Når politikerne bruker penger, er dette lønningene som er tatt fra folk flest. Liberalister mener at vanlige folk er bedre egnet til å bestemme over sine egne penger enn det politikerne er. Det er de som har skapt verdiene som vet hvor mye slit og strev som ligger bak lønnen.

For FpU ligger følgende fire prinsipper fast:

Rett til liv og eiendom

FpU mener at retten til eget liv og eiendom er ukrenkelig, noe som også innebærer retten til å avslutte sitt eget liv. FpU vil verne om eiendomsretten og kan ikke under noen omstendighet akseptere ekspropriasjon.

Ytringsfrihet

Ytringsfriheten er absolutt. Ingen lov skal kunne begrense denne, uansett hvor gal eller hatefull ytringen er. FpU er derfor motstander av forbud mot blasfemiske, rasistiske og pornografiske ytringer.

Trosfrihet

FpU mener at alle skal ha rett til tros- og religionsutøvelse. FpU tar avstand fra, og fordømmer, enhver religionsutøvelse som krenker andre menneskers grunnleggende rettigheter.

Avtalefrihet

FpU mener at alle skal kunne inngå avtaler om hva som helst med hvem som helst. FpU mener også at retten til å erverve eiendom og bosette seg hvor man vil, er et viktig prinsipp.

Statsmakten må slankes

I dag gjør politikerne alt for mye som privatpersoner eller frivillige organisasjoner kunne løst bedre. Vi gir pengestøtte til aviser nesten ingen vil lese, til ineffektive bønder og byråkrater som bruker mesteparten av tiden på å flytte papir. Noen av Norges rikeste personer får barnetrygd, mens narkomane har knapt tak over hodet. Dette er noen av sosialdemokratiets paradokser, som vi mener det private markedet ville løst bedre.

Å være liberalist, innebærer at man er for frihet både innenfor økonomisk politikk og verdipolitikk. I USA er det vanlig at de som er på «høyresiden» kun er for økonomisk frihet – de vil ha lave skatter, frihandel og få reguleringer. Samtidig er de for sensur av pornografi og banning, restriksjoner på rusmidler, og at folk skal underordne seg religion. «Venstresiden» er for personlig frihet og selvbestemt abort, men er for statlig styring av økonomien.

FpU er derimot for frihet på alle områder. Vi vil at staten skal holde seg unna både lommeboka og soverommet ditt. En liberalistisk holdning betyr at politikerne ikke skal peke på et fastlåst idealsamfunn som folk skal presses inn i. Staten skal kun lage noen felles spilleregler, slik at folk ikke skader hverandres rettigheter. Bortsett fra det må folk få lov til å gjøre som de vil.

Liberalisme dreier seg om at vi har mer tro på vanlige mennesker enn politikerne. FpU blåser i hvordan du ser ut eller hvor mye penger du har. Hos oss finner du alle typer mennesker, fordi vi har tro på at alle er forskjellige. Det eneste vi krever for å være medlem av oss, er at du tror på frihet.