Markedsøkonomi og kapitalisme

Kapitalisme er frihet satt i system, og en forutsetning for at alle mennesker kan leve frie og selvstendige liv. Markedsøkonomi er derfor det systemet som gir enkeltmennesket størst frihet. Kapitalisme har løftet mennesker ut av fattigdom, latt mennesker produsere, selge og kjøpe varer og tjenester fritt, sørget for en enorm samfunnsutvikling og skapt en mer rettferdig fordeling av goder og byrder i samfunnet.

FpU er tilhenger av en fri markedsøkonomi, som er regulert av tilbud og etterspørsel uten innblanding fra staten. Vi mener derfor at staten ikke skal motvirke svingninger i økonomien.

Skatt er et nødvendig onde og skal ikke brukes til å styre frie menneskers valg. FpU vil gjøre skattesystemet enklere gjennom å fjerne alle fradrag og heve bunnfradraget. Videre er FpU for flat inntektsskatt.