Personvern

FpU er en sterk forsvarer av enkeltmenneskers personvern, selv om det er under sterkt press. Det blir mer og mer overvåking i gatene, på torg, på veiene, på bussen og på internett.

Hvis en ikke har gjort noe galt, så trenger en ikke å frykte overvåking.

Dette er en standardsetning for alle som kjemper for å redusere friheten i dette landet. Overvåking er et overgrep, som FpU bare aksepterer i helt spesielle tilfeller. Overvåking er et overgrep fordi alle som går på en overvåket gate blir mistenkeliggjort.

FpU vil:

  • Forsvare enkeltmenneskers personvern.
  • Forsvare den europeiske menneskerettskonvensjonen ved å la folk bestemme selv hva de ønsker å gå ut med om seg selv.