Program

Noen spør seg om hvorfor FpU skal ha et program og en egen politikk. FpU stiller da ikke til valg? Bør vi ikke bruke mest tid på FrPs politikk?

FpU skal selvfølgelig skolere sine medlemmer slik at de lærer FrPs politikk. Men FpU har også en annen viktig funksjon: vi skal sørge for utvikling av moderpartiets politikk og komme med nye ideer. Veldig mye av det som i dag er etablert FrP-politikk kom opprinnelig fra unge FpU-ere.

Jeg vil oppfordre alle til å lese dette nøye. Husk også at dette er politikk vi skal gjennomføre over mange tiår. FpUs program er en fremvisning av vårt drømmesamfunn om kanskje 50 år. Derfor vil mye av politikken være vanskelig å gjennomføre over natten. Dette gjør det mer spennende å diskutere programmet enn bare dag til dag-politikk.

FpU er og bør være en aktiv samfunnsdebattant og en premissleverandør og deltager i utviklingen av FrPs politikk. På noen områder har faktisk FpU og FrP forskjellige standpunkt. Og det er sunt. For å bli best på å argumentere våre saker, er det positivt med diskusjon og motargumenter. Dette er FrP-medlemmer faktisk glade for!

Lykke til med lesningen og det videre arbeidet!

Med liberalistisk hilsen

FREMSKRITTSPARTIETS UNGDOM
Simen Velle
Leder

Last ned: FpUs program 2022-2024