Skatter og avgifter

Lavere skatter og avgifter
Vi ønsker lavere skatter og avgifter, slik at du kan beholde mer av dine egne penger. Vi ønsker å øke frikortgrensen for skatt til 250.000 kr. slik at du slipper å betale skatt av deltidsjobben din. Dette er ikke å gi skattelette til de rike, men å gi skattelette til alle ungdommer, som trenger det.

Det er rettferdig at du får lov til å beholde mest mulig av dine egne penger. Høye skatter gjør det lite motiverende å jobbe ekstra eller å starte bedrift. Videre fører høye avgifter til at Norge taper flere tusen arbeidsplasser til Sverige pga. grensehandel.

Vi ønsker derfor følgende endringer i skatte- og avgiftssystemet:

  • Skattefri deltidsjobb – øke frikortgrensen slik at du kan tjene 250.000 kr. før du må betale skatt.
  • Redusere avgiftene på nye biler – slik får vi mer trafikksikre og miljøvennlige biler.
  • Fjerne avgiften på 2,5 % ved boligkjøp – bolig er dyrt nok fra før.
  • Redusere avgiften på alkohol og snus/tobakk – det er beregnet at Norge taper 14 milliarder kr. og tusenvis av arbeidsplasser på grensehandel i Sverige.
  • Redusere avgiftene på mat – Norge har Europas dyreste mat.
  • Fjerne arbeidsgiveravgiften på lærlinger – vi ønsker flere lærlinger, ikke færre.