Skatter og avgifter

Norge er et land med stor grad av frihet og likhet. FpU mener prinsipielt tilhengere av frihet under ansvar, og at enkeltmenneskets økonomiske situasjon er styrt av egne frie valg som man selv må ta ansvar for.

FpU ønsker å redusere det høye skatte- og avgiftsnivået i Norge. Vanlige mennesker skal få beholde mer av sin egen inntekt. Vi mener det skal lønne seg å arbeide og at ungdom må få beholde en mye større del av inntekten sin hvis de jobber. FpU vil derfor øke frikortgrensen på skatt til 100 000 kr. slik at ungdom kan ha sommer- og deltidsjobb uten å måtte betale masse skatt.

Avgifter

FpU mener at dagens avgiftssystem rammer feil. Norge er preget av skyhøye avgifter på ting politikerne ikke liker. FpU har troen på at innbyggerne selv greier å bestemme over sine egne liv. Fremfor å straffe folk for å ta dårlige valg, vil vi belønne folk for å ta gode valg. Politikernes jobb er ikke gjøre hverdagen til folk vanskeligere og dyrere. FpU vil ha en enklere hverdag for folk flest.

Skattesystem

FpU ønsker et enklere skattesystem med flat inntektsskatt uten skattefradrag. Det vil si at skatteprosenten er helt lik for alle. Vi ønsker derimot et høyt bunnfradrag for å frita de med lave inntekter for skatt, slik at disse gis en reell mulighet til å leve av sin egen inntekt, fremfor stønader.
FpU ønsker også å fjerne alle sære skattefradrag. Dette for å holde systemet svært enkelt, og sørge for at minst mulig penger brukes på å inndrive skatten.

Skattesystemet skal heller ikke misbrukes av politikere for å styre folks liv. Prinsipielt sett er FpU heller for avgifter på forbruk, fremfor skatt på arbeid. Vi ønsker en flat moms på forbruk.

Hvordan kutte i skattene?

Mange lurer på hvordan FpU skal få råd til å kutte så kraftig i skattene og avgiftene. FpU vil finansiere skatteletter til folket gjennom en mindre og mer effektiv stat. Subsidiering av operabilletter og uføretrygd til friske mennesker er eksempler på oppgaver FpU mener staten ikke bør bruke penger på.

FpU vil:

  • Øke frikortgrensen, slik at du som ung beholder mer av pengene du tjener
  • Redusere og fjerne en rekke avgifter
  • Ha et flatt skattesystem med høyt bunnfradrag
  • Drive samfunnet mer effektivt og kutte i en rekke statlige oppgaver – for å kunne gi skattelettelser