Hver elev er unik!

[su_youtube url=»https://youtu.be/3-JtEfhLGPQ»]

Ingen elever er like, men alle elever er unike. Dette må også skolen ta hensyn til.

Mobberen må bytte skole

FrP har sørget for at mobberen må bytte skole, ikke mobbeofrene slik det var med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. I tillegg innføres det nå et mobbeombud i alle fylker som kan kjempe mobbeofrenes sak. FrP mener i tillegg at skoler som ikke tar tak i mobbing skal få bøter og at rektorer skal få sparken hvis de ikke gjør noe med mobbingen på sin skole. Slik skaper vi en mobbefri skole der ingen elever trenger å grue seg hver eneste skoledag.

Flere valgfag

FrP vil at du skal kunne velge flere valgfag på videregående. Hvis du vil bli ingeniør bør du kunne få velge mer realfag. Hvis du skal bli advokat bør du kunne velge å ha mer rettslære. På den måten øker motivasjonen til elevene. I tillegg blir skolen mer relevant for din fremtidige utdanning og jobb.

Alle lærlinger må få lærlingplass

Bedriftene får nå 21 000 kr ekstra for hver eneste lærling de ansetter. Det gjør at det blir flere lærlingplasser. I tillegg har FrP satt krav om at bedrifter som skal bygge for staten må ha lærlinger. FrP ønsker også å fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger og å øke lærlingtilskuddet enda mer, slik at enda flere får seg en lærlingplass. Flere lærlingplasser betyr at flere får fullført utdanningen sin, det er bra både for den det gjelder og for Norge i fremtiden.

Vi i FrP vil:

  • Gi skoler bøter og rektorer sparken hvis det ikke gjøres noe mot mobbing
  • Sørge for at elever kan velge flere valgfag på videregående
  • Fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger og øke lærlingtilskuddet enda mer