Skole

En skole tilpasset deg
Vi ønsker en skole som gir mer valgfrihet til den enkelte elev.

Fokus på den enkelte elev
Fokus på den enkeltes ferdigheter og interesser er avgjørende. Både de flinkeste og de som sliter må få utfordringer på eget nivå. Målet er at flest mulig skal trives på skolen, fullføre og gå videre til jobb, studier eller læretid. Derfor vil vi ha sidemål som valgfag, og eksamen før russetiden.

Mer praksis på yrkesfag
På yrkesfag er det viktig at elevene får lære seg det faget de har valgt. Vi ønsker derfor mindre teori og mer praktisk rettet undervisning. Formålet med en yrkesrettet utdanning er at man skal lære seg et yrke.

Slå hardt ned på mobbing – mobberen må bytte skole
For at du skal lære mest mulig må det være et godt miljø på skolen.Mobbing kan aldri aksepteres. Vi ønsker derfor at den som mobber må bytte skole, for å bryte opp i dårlige miljøer.

Vi vil derfor ha:

  • Sidemål som valgfag. For mange kan ikke hovedmålet sitt godt nok.
  • Eksamen før russetiden. Bakfulle elever gjør det dårligere.
  • Mer praksis på yrkesfag. Mer yrkesrettet.
  • Øke lærlingtilskuddet og fjerne arbeidsgiveravgift for læringer – slik får flere lærlingplass.
  • Den som mobber må bytte skole – dårlige miljøer må konfronteres og brytes opp.
  • Lærerevaluering – lærere trenger også tilbakemelding.
  • Anonym retting av prøver – karakter basert på kunnskap, ikke trynefaktor.