Staten

Staten er kun til for å sikre innbyggerne frihet. For å oppnå maksimal frihet for borgerne ønsker FpU en minimal stat. 

FpU mener at statens grunnleggende oppgaver er:

  • Påse at lovene håndheves ved å garantere for tilgjengelige og moderne nødetater, og et velfungerende og uavhengig rettsapparat.
  • Sikre nasjonalstatens selvstendighet og rettighetene til innbyggerne mot trusler gjennom et godt oppbygd forsvar.
  • Garantere at alle landets innbyggere får tilbud om en grunnleggende utdanning og helsevesen.
  • Sikre nødvendig infrastruktur for å beskytte landets borgere og ivareta nasjonens interesser. 
  • FpU er tilhengere av et konstitusjonelt monarki, som anerkjenner en nedarvet monark som statsoverhode.