Transport

Kollektivtransport med flere avganger – døgnet rundt
Kollektivtransport er viktig – men også ofte vanskelig å bruke. Vi vil gjøre det enklere å bruke kollektivtransport. Derfor har vi tre tiltak som vi vil gjennomføre.

Flere avganger
Vi vil ha flere avganger, i hele landet. Mange steder går bussen for sjelden, eller så er det vanskelig å få sitteplass. Det vil vi gjøre noe med. Vi vil ha flere bussavganger, fordi det er viktig. Folk må på jobb og skole, og det bør være enkelt å komme seg dit.

Barnebillett frem til 18 år
Vi vil ha barnebillett frem til 18 år. Mange steder i Norge må man i dag betale voksenbillett fra man fyller 16 år. Vi mener dette er urettferdig. Du er ikke myndig og kan kjøre bil før du er 18 år, derfor skal du heller ikke betale voksenbillett.

Flere nattbusser
Vi vil ha flere busser på kvelds- og nattestid. Slik kan flere komme trygt hjem. Da trenger du ikke bekymre deg for hvordan du skal komme deg hjem fra besøk hos kjæresten eller kamerater.

Investere i Norge
Statens oljefond har verdier for 7.000 milliarder kroner (2015). Pengene er investert i utenlandske aksjer, obligasjoner og eiendom. Vi ønsker å investere en del av dette i vei og jernbane i Norge.

Uten bompenger
Bompenger er en dyr måte å bygge vei på. Dette skyldes høye administrasjonskostnader og lån med høye renter. Derfor er vi mot bompenger.

Trenger vi å bygge og vedlikeholde veier og toglinjer?
Vei og jernbane knytter landet sammen. Det gjør at folk kommer seg på jobb, at bedrifter får solgt varene sine og at Norge fungerer. Derfor vil vi bruke mer penger på vei og jernbane.