Utenriks

Norges rolle

FpU ønsker at Norge skal samarbeide med land for at menneskerettighetene skal behandles med respekt. Dette vil føre til mer fredelig samarbeid mellom flere land, for å unngå krig og terrorisme.

Afghanistan

FpU ønsker at Norge fremdeles skal være i Afghanistan med militære styrker. Dette for å gjøre slik at internasjonal terrorisme ikke skal blomstre. Vi ønsker å skape fred slik at Afghanistan en gang skal kunne klare seg selv.

Norges forhold til Europa

FpU var den første organisasjon på høyresiden i Norge til å si nei til EU. Vi mener at EU blir mer og mer udemokratisk. Vi ønsker ikke at EU skal bestemme over oss. EU har kommet med regler om hvor mye kanel en kanelbolle kan inneholde og slike ting, dette er noe vi ikke trenger. Vi ønsker selv å bestemme hva Norge skal bruke penger på og hva norsk lov skal være. Hvis vi går inn i EU vil de bruke mye av pengene våre på ting som ikke har noe for folk flest å si.

U-hjelp

FpU skjønner ikke hvorfor Norge skal gi penger til udemokratiske land og til diktatorer. Derfor ønsker FpU å gå inn for å slutte med akkurat dette. FpU ønsker å avskaffe statlig U-hjelp. FpU ønsker å arbeide for frihandel som gjør at land og personer kan handle mellom hverandre uten tollavgifter.

FpU vil:

  • Arbeide for frihandel.
  • Si nei til EU
  • Avskaffe statlig U-hjelp.
  • Være med å skape fred i Afghanistan.
  • Støtte staten Israels rett til å forsvare seg.
  • Fortsette å ha et godt forhold til NATO- og EU-land, og til våre nærmeste allierte.