FpUere satt i fengsel

I mange kalde og mørke celler rundt om i verden sitter mennesker fengslet for ting vi tar som selvfølgeligheter her i Norge. Buskerud FpU og Akershus FpU deltok den 8. mai på en aksjon arrangert av Amnesty for å sette fokus på samvittighetsfanger. Aksjonen gikk ut på at lot seg fengsle i Amnestys celle på…