Vi støtter oppropet mot dagens formuesskatt

Dagens formuesskatt har uheldige konsekvenser for mange. Derfor samler BedreSkatt.no nå inn underskrifter mot dagens formuesskatt. Målet er å bruke denne informasjonen for å skape økt forståelse blant folk flest for hvorfor formuesskatten er uheldig for Norge. Din mening gjør en forskjell Fremskrittspartiets Ungdom vil fjerne formueskatten. Formuesskatt er en skatt som går utover private…