Forbud mot nye forbud: uke 23

Uke 23 av FpUs forbudskampanje! Bilen står for omtrent 75 % av persontransport i Norge. Grunnen til det er at folk må på jobb, skole og i butikken – det er ikke alle plasser i Norge det går trikk. Likevel ønsker Arbeiderpartiets samarbeidspartner i regjering, Sosialistisk Venstreparti (SV), å forby bensinbiler. Som om ikke vanlige…

Nei til forskjellsbehandling av unge billister

Arbeiderpartiet har lansert forslag på Stortinget om at unge mannlige billister mellom 18 og 24 år bør pålegges alkolås og fartsperre i bilene sine, nektes å kjøre i mørket og nektes å kjøre med passasjerer.

– Et virkelig bilkupp!

Ni bilkupp til under 150 000 kroner, reklamerer VG med i dag. Med FpUs politikk ville en ikke måttet kjøpe bruktbil for de samme pengene.