Vi stoler på folk flest

De forrige åtte årene med Arbeiderpartiet i regjering var 1. juli en dato hvor det ble innført nye påbud, reguleringer og vanskeligheter for folk flest. I år, med FrP i regjering er det et taktskifte – 1. juli brukes nå til forenklinger og avbyråkratisering, slik det bør være. Rett og slett en enklere hverdag for…

Nei til snusforbud på VGS

FpUs formann, Atle Simonsen reagerer kraftig på endringene i tobakksskadeloven som gjør at det innføres et nasjonalt forbud mot snus på videregående skoler. -Lærere skal lære elevene matte, norsk og engelsk, ikke leke snuspoliti, sier Simonsen. -Vi sliter allerede med at lærere har altfor lite tid til å undervise, og vi trenger flere gode lærere…

Forbud mot nye forbud: uke 18

Uke 18 av FpUs forbudskampanje! Arbeiderpartiet mener at du ikke kan ta ansvar for deg selv. Derfor ønsker de nasjonal leggetid klokken 02.00. Det eneste dette fører til er at alle havner i kebab- og taxikø samtidig, som igjen fører til mer vold på byen.

Forbud mot nye forbud: uke 17

Uke 17 av FpUs forbudskampanje! I hver eneste valgkamp har både partiene og fagforeningene store annonser i alle mulige aviser. TV, derimot, er fredet og ingen politisk reklame er lovlig på TV. Er dette fordi Arbeiderpratiet er redde for at sannheten om deres politikk skal komme frem?