Forbud mot nye forbud: uke 18

Uke 18 av FpUs forbudskampanje! Arbeiderpartiet mener at du ikke kan ta ansvar for deg selv. Derfor ønsker de nasjonal leggetid klokken 02.00. Det eneste dette fører til er at alle havner i kebab- og taxikø samtidig, som igjen fører til mer vold på byen.

Forbud mot flere forbud: uke 14

Uke 14 av FpUs kampanje! Norge har forbud mot å kjøre vannscooter. I Danmark har vannscooter vært lovlig i en årrekke, men noen mil lenger nord mener Arbeiderpartiet at det er så farlig at vi ikke får lov til å bestemme selv.

Forbud mot flere forbud: uke 3

Uke 3 i FpUs kampanje! I Skedsmo og Lillestrøm har AP styrt siden 1910. Nå har kommunen innført forbud mot nattmat for de som har hygget seg på byen og gjerne vil ha en matbit på vei hjem. Kanskje de forbyr nattbussen også?