– Sosialistisk propagandadag

I dag er det den internasjonale kvinnedagen. Sentralstyremedlem Atle Simonsen reagerer på årets «kvinnesaker» – Kvinnedagen er blitt en sosialistisk propagandadag mener han.

Gi studentene uføreforsikring

Denne uken har debatten rundt unge uføre blitt veldig aktuell. Dersom man blir ufør som student kan man ende opp som minstepensjonist hele livet.

Legalisér aktiv dødshjelp

Igjen har debatten om aktiv dødshjelp blitt aktuell. Et bredt sammensatt britisk utvalg har nå gått inn for å legalisere aktiv dødshjelp.