Nei til matpakkeregler

Jørgen Foss i Landsforeningen for overvektige vil at staten skal lage matpakkeregler. Det er ikke statens oppgave å bestemme hva barn skal ha i matboksen, det er foreldrenes ansvar å gi barna skolemat. Søndag 1. juni 2014 gikk leder av landsforeningen for overvektige, Jørgen Foss, ut i VG og etterlyste regler for hva elever bør…