Endelig! Morna til mobberen

Mange års hard kamp har endelig gitt resultater. H/FrP-regjeringen har sendt ut på høring et endringsforslag til opplæringsloven om at det i mobbesaker er mobberen, og ikke offeret som skal bytte skole ved et skolebytte. I Norge våkner omtrent 60 000 norske barn og unge hver dag, og gruer seg for å gå på skolen….