Statsavisen for folk flest

Tenk deg at du ble pålagt å betale lisens for å lese aviser. Lisensen skulle brukes til å finansiere en statlig avis fordi alle har glede av en uavhengig avis hvor alle partier og parter kan uttale seg. Avisen formidler uavhengige artikler med så smal leserskare at de ellers aldri ville kommet på trykk. Dersom du kun…

Det baller på seg, Arbeiderpartiet!

Det er nå to uker siden NRK-lisensen forfalt, og debatten har nok en gang rast. Lisensen blir hyllet av noen, kalt bakstrevers av mange, og undersøkelser viser at Arbeiderpartiet øker lisensen tre ganger så mye enn andre regjeringer. I begynnelsen av februar gikk Arbeiderpartiets mediepolitiske talsperson, Kåre Simensen i bresjen for lisensen, og kritiserer Fremskrittspartiets…