Ja til muntlige karakterer!

Oslo kommune blir nektet å gi elever muntlig tilbakemelding om karakternivå i 7.etasje. – Helt feil, sier FpUs formann.