Forbud mot nye forbud: uke 23

Uke 23 av FpUs forbudskampanje! Bilen står for omtrent 75 % av persontransport i Norge. Grunnen til det er at folk må på jobb, skole og i butikken – det er ikke alle plasser i Norge det går trikk. Likevel ønsker Arbeiderpartiets samarbeidspartner i regjering, Sosialistisk Venstreparti (SV), å forby bensinbiler. Som om ikke vanlige…

Få lappen som 17-åring

Trygg trafikk foreslår i dag å la 17-åringer kjøre bil alene. Et forslag FpU lenge har støttet og fikk gjennomslag for i FrPs program i 2009. Sentralstyremedlem Tristan Dupré jubler over støtten fra Trygg Trafikk. – Mens regjeringen vil bruke pisk og doble antall prikker for unge bilister vil FpU bruke gulrot og gi 17-åringer…

Nei til forskjellsbehandling av unge billister

Arbeiderpartiet har lansert forslag på Stortinget om at unge mannlige billister mellom 18 og 24 år bør pålegges alkolås og fartsperre i bilene sine, nektes å kjøre i mørket og nektes å kjøre med passasjerer.