Opphev forbud mot kjøp av seksuelle tjenester

Sexkjøpsloven var ment for å beskytte prostituerte, men mange mener den i realiteten har hatt motsatt virkning. I juni mottar regjeringen en evaluering av hvordan loven har fungert. Ferske tall fra Politidirektoratet viser at 1520 sex-kunder har blitt bøtelagt siden sexkjøpsloven ble innført i 2009. I samme periode har over 400 leiligheter i Oslo hvor…

Fjern sexkjøpsloven

Sentralstyremedlem Atle Simonsen mener sexkjøpsloven er totalt mislykket og må fjernes. Les VG-saken Se TV-debatten på NRK TV Lytt til Radio-innslaget – Prostitusjonen har økt, volden har økt, menneskehandelen har økt og de prostituerte sin hverdag er blitt forverret, sier han til FpU.no Før forbudet mot å kjøpe sex ble innført i 2009, var Norge et…