Forbud mot flere forbud: uke 2

Uke 2 i FpUs kampanje! I Norge mener Arbeiderpartiet at du må være 18 år for å være voksen nok til å kunne ta solarium. Samtidig ble det i 2011 innført en prøveordning for å la ungdom på 16 og 17 år kunne stemme ved lokalvalg…