Mer valgfrihet til 16 åringer – ikke stemmerett

Oslo bystyre har gått inn for å søke om et prøveprosjekt hvor 16-åringer får stemmerett. Dersom dette blir godkjent av regjeringen, vil dette være tilfelle i lokalvalget i 2015. Torsdag møtte 1. nestformann, Erik Tørrissen, lederen i Sosialistisk Ungdom til debatt i NRK Morgennytt. SU hevdet i debatten at det er rimelig at også 16-åringer…

Forbud mot flere forbud: uke 2

Uke 2 i FpUs kampanje! I Norge mener Arbeiderpartiet at du må være 18 år for å være voksen nok til å kunne ta solarium. Samtidig ble det i 2011 innført en prøveordning for å la ungdom på 16 og 17 år kunne stemme ved lokalvalg…