Barn får dødsstraff i Norge

Det eneste gale barna har gjort er å bli født av ondskapsfulle foreldre. Foreldrene som mishandler barna til døde slipper unna med milde straffer. Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) vil øke strafferammene for drap, grov vold og sedelighetsforbrytelser. Sentralstyremedlem Sara Berge Økland (FpU) reagerer på dagens lave straffenivå. Hun mener det er horribelt at mennesker som utfører…

Dyrepoliti forebygger mishandling av mennesker

Fremskrittspartiets Ungdom vil opprette dyrepoliti og straffe grov dyremishandling strengere enn i dag. Politi med erfaring fra voldssaker mot mennesker sjokkeres over det de ser av vold mot dyr.  -Sverige har innført en modell for dyrepoliti som har fungert over all forventning. Det er på tide at vi også tar dyrevelferd på alvor i Norge,…