Arbeiderpartiets dag bør ikke være en offentlig høytidsdag

Hele 7 av 10 anser 1. mai som en vanlig fridag. FpU vil avskaffe Arbeidernes dag som offentlig høytidsdag og erstatte den med Frigjøringsdagen. Fremskrittspartiets Ungdom mener at Arbeidernes dag har utspilt sin rolle som offentlig høytidsdag. Norske arbeidstakere har allerede verdens beste arbeidsbetingelser. Folk flest bruker dagen til å klippe plenen, besøke messer eller nyte…

Vil fjerne streikeretten

Mellom 25 000 og 30 000 arbeidstakere er i streik etter at forhandlingene for ansatte i stat og kommune brøt sammen. Nå ønsker 1. nestformann i FpU, Erik Tørrissen, en debatt om streikeretten. Etter praksis i dag kan en i enkelte tilfeller gå ut i streik ved brudd i lønnsforhandlingene mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. Dette…