– Folk flest har ikke feber, men det har velferdsstaten

FrPs landsmøte vedtok utredning av sykelønnskutt. Se sentralstyremedlem Sara Berge Økland sin landsmøtetale og les resolusjonen «En bærekraftig velferdsstat».   Her ser du Øklands tale Resolusjon nr: 49 Tittel: En bærekraftig velferdsstat Forslagsstiller: FpU Norge har gjennom flere generasjoner utviklet en omfangsrik velferdsstat. Dagens velferdsstat er ikke bærekraftig på grunn av økende arbeidsfravær og eskalerende…

Trygd er ikke for ungdom

Antallet under 30år på uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger har økt med 4.500 de siste to årene.