Forbud mot flere forbud: uke 14

Uke 14 av FpUs kampanje! Norge har forbud mot å kjøre vannscooter. I Danmark har vannscooter vært lovlig i en årrekke, men noen mil lenger nord mener Arbeiderpartiet at det er så farlig at vi ikke får lov til å bestemme selv.