Skoler, sykehjem og veier må rehabiliteres

Politikere må prioritere rehabilitering av eldre bygg og infrastruktur selv om det er gøyere å klippe snorer. Vi har alle opplevd det; klasserom med dårlig luftkvalitet, og på kveldstid møter vi idrettsanlegg og kulturhus i samme standard. Flere av våre besteforeldre bor på sykehjem med slitte vegger og tak. Kanskje var også toget forsinket i…