Dyrevern

Mange dyr i Norge lider, enten fordi de ikke blir tatt ordentlig vare på, eller fordi mennesker med vilje piner dem. Problemet i dag er at Mattilsynet, som har ansvar for dyrevernet, ikke har ansvar og mulighet til å håndtere all dyremishandling.

Dyrene glemmes

I flere saker fra media har vi sett at dyremishandling ofte blir nedprioritert av Mattilsynet. Man har dermed ikke noe organ som tar dette ordentlig på alvor, og følger opp mishandlingen. Så snart man melder fra om dyremishandlingen, henvises det fram og tilbake og ingenting blir i praksis gjort. Til slutt ender dyr opp som en glemt sak. Dette er ikke akseptabelt.

Endelig dyrepoliti

FrP har satt i gang en prøveordning med dyrepoliti. Det er første gang dyrepoliti prøves i Norge. FpU mener at regjeringen tar et viktig steg i riktig retning. Sverige har i lengre tid hatt dyrepoliti. Erfaringer fra Sverige viser at flere anmelder dyremishandling og at flere saker som innebærer vold eller omsorgssvikt blir etterforsket.

I følge Dyrevernalliansen blir det årlig anmeldt minst 300 dyremishandlingssaker, men det blir bare tatt ut tiltale i omtrent 20 saker. I tillegg kommer alle de sakene som ikke blir anmeldt eller oppdaget. Straffene er også ofte mye mildere en dyremishandlerne fortjener. FpU vil øke straffene for dyremishandling.

Mennesker som utfører grov vold rettet mot dyr har lettere for å mishandle andre mennesker, viser undersøkelser fra Sverige. I hele 70 % av tilfellene hvor dyr har blitt utsatt for grov vold, har også ektefelle/samboer eller barn blitt mishandlet. Dyrepoliti kan dermed medføre at også vold mot mennesker bli avdekket og straffeforfulgt.

Dyremishandlere bør straffes

FpU mener mennesker som har husdyr skal behandle disse på en hensynsfull måte. Dyremishandling skal straffes med strenge straffer og dem som begår mishandlingen skal bli fratatt retten til å ha dyr for alltid. Når det gjelder dyr i landbruket, så mener FpU det er eierens ansvar å beskytte dyrene sine mot rovdyr. Dermed må eierne også gis mer frihet til å beskytte dyrene sine mot angrep.

Avskaffe pelsdyrnæringen

FpU vil ikke gi penger til pelsdyrnæringen. Dette vil kunne medføre at pelsdyrnæringen blir avviklet. Hvorfor skal de som betaler skatt gi penger til oppdrett av pelsdyr? Hvis pelsdyrbonden fremdeles skal drive med pelsdyroppdrett må de gi kundene det de vil ha. Hvis bonden ikke gir kunden den kvaliteten kunden ønsker, så kan han ikke drive lenger. FrP har allerede sørget for kraftige kutt i pengestøtten til pelsdyrbøndene, det er en god start på å fjerne denne pengestøtten helt.

FpU vil:

  • Opprette et eget dyrepoliti i Norge
  • At dyremishandling skal straffes med strengere straffer enn i dag
  • At dyremishandlere skal bli fratatt retten til å ha dyr for alltid
  • Gi mer frihet til husdyreierne for å beskytte dyrene sine mot angrep fra rovdyr
  • Slutte å gi penger til pelsdyrnæringen.