Helse og eldreomsorg

Eldreomsorg

For FpU har eldreomsorg alltid vært viktig tema. Vi mener at det skulle bare mangle at de eldre burde bli behandlet med verdighet og respekt siden det er de eldre som gjennom hardt arbeid har bygget opp landet vårt. Det mest sentrale i FpUs eldreomsorg er valgfrihet. De eldre skal få lov til å bestemme over sin egen hverdag. Dette gir muligheten for å velge når man vil stå opp, hva slags mat man får, hvilket sted man vil bo når man blir gammel. I tillegg til å bestemme over hjemmehjelp og hjemmesykepleie. FpU vil likestille private og offentlige sykehjem, slik at folk får mulighet til å velge det private om de ønsker dette, så lenge både det private og det offentlige holder seg innenfor norske lover, selvsagt. For FpU er det aller viktigste at de eldre får den omsorgen de fortjener, ikke hvem som gir dem det.

Helse

I dag er det alt for mange som står i helsekø. FpU vil fjerne helsekøene. Dette gjøres både gjennom å gi mer penger, og at staten betaler for at private skal kunne utføre operasjoner. Helsekøene er et tapsprosjekt for alle. Spesielt fra et økonomisk perspektiv, da syke mennesker ikke betaler skatt, men ikke minst er dette en tragedie for de personene som ikke får operasjonen sin i tide.

FpU vil:

  • Likestille offentlige og private sykehjem og sykehus
  • La eldre selv få bestemme hva de ønsker å spise og drikke
  • Rett til enerom på sykehjem
  • La eldre selv få bestemme hvem som skal gi hjemmehjelp.
  • La homofile få gi blod