Liberalisme

Ideologi er det grunnleggende tankesystemet som all politikk bygger på. FpUs ideologi er liberalisme. Begrepet liberalisme kommer fra det latinske ordet «liber», som betyr fri. En person som kaller seg liberalist vil derfor være opptatt av å øke friheten i samfunnet.

Liberalismen vokste frem som en protest mot eneveldige diktaturer og kongedømmer, der folk hadde forskjellige rettigheter. I henhold til liberalistisk tenkning er alle mennesker likeverdige og bør ha en rett til å gjøre hva man vil, sålenge dette ikke krenker andre menneskers rettigheter. Litt enkelt sagt, kan man si at liberalismen oppsummeres i Kardemommeloven: «Du skal ikke plage andre, du skal være grei og snill, og for øvrig kan du gjøre som du vil».

Mange mener at liberalisme er en ideologi for de rike. Vi mener det er omvendt: i dag er det vanlige folk med lite penger som betaler mesteparten av skattene til staten. Når politikerne bruker penger, er dette lønningene som er tatt fra folk flest. Liberalister mener at vanlige folk er bedre egnet til å bestemme over sine egnepenger enn det politikerne er. Det er de som har skapt verdiene som vet hvor mye slit og strev som ligger bak lønna.

Statsmakten må slankes

I dag gjør politikerne altfor mye som privatpersoner eller frivillige organisasjoner kunne løst bedre. Vi gir pengestøtte til aviser nesten ingen vil lese, til ineffektive bønder, og byråkrater som bruker mesteparten av tiden på å flytte papir. Noen av Norges rikeste personer får barnetrygd, mens narkomane har knapt tak over hodet. Den viktigste oppgaven for velferdssamfunnet må være å hjelpe dem som virkelig har behov for hjelp.

Å være liberalist, innebærer at man er for frihet både innenfor økonomisk politikk og verdipolitikk. I USA er det vanlig at de som er på «høyresiden» kun er for økonomisk frihet – de vil ha lave skatter, frihandel og få reguleringer. Samtidig er de for sensur av pornografi og banning, restriksjoner på rusmidler, og at folk skal underordne seg religion. «Venstresiden» er for personlig frihet og selvbestemt abort, men er for statlig styring av økonomien.

FpU er derimot for frihet på alle områder. Vi vil at staten skal holde seg unna både lommeboka og soverommet ditt. En liberal holdning betyr at politikerne ikke skal peke på et fastlåst idealsamfunn som folk skal presses inn i. Staten skal kun lage noen felles spilleregler, slik at folk ikke skader andres rettigheter. Bortsett fra det må folk få lov til å gjøre som de vil.

Liberalisme dreier seg om at vi har mer tro på vanlige mennesker enn politikerne. FpU blåser i hvordan du ser ut eller hvor mye penger du har. Hos oss finner du alle typer mennesker, fordi vi har tro på at alle er forskjellige. Det eneste vi krever for å være medlem av oss, er at du tror på frihet.