Klima og miljø

Den enkelte må gis mulighet til å velge miljøvennlige løsninger. Det offentlige kan legge til rette gjennom mindre avgift og tilbud som oppfordrer til miljøvennlig handling. Som hovedprinsipp skal forurenser betale for negativ miljøpåvirkning. Avgifter som ilegges på grunn av forurensning bør brukes på tiltak for å redusere forurensingen. FpU er for en sterk reduksjon av bil- og veirelaterte avgifter. Bedre veier og effektive ringveier utenfor byer og tettsteder vil føre til mindre kø og redusert forurensning. FpU er motstander av symboltiltak. Vi ønsker å bygge mer veier, dette gir mindre kø som gir mindre utslipp fra biler. Jo større veier jo mindre kø.

Buss

Vi ønsker å gjøre det billigere å ta buss slik at færre tar bilene. Dette vil føre til mindre køer og mindre utslipp. Vi vil ha barnebillett for folk helt opp til 18 års alderen. Vi ønsker også bedre busstilbud om natten slik at ikke hver person setter seg inn i hver sin taxi. Dette fører til mindre utslipp.

Tog

FpU ønsker å satse på tog. Vi ønsker å gi folk flere valg, og at tog skal være en av disse. Vi vil bygge ut jernbanene, ha flere avganger og flere ruter slik at det blir lettere og mer attraktivt å ta toget.

Internasjonale avtaler

FpU mener at det må gjennomføres tiltak for å redusere globale utslipp av giftige gasser. Forurensning kjenner ingen landegrense, derfor bør kutt i utslipp tas der det får størst effekt. Det er viktig at alle politiske miljø- og klimatiltak har høy nytteverdi. Internasjonalt samarbeid for å utvikle teknologi som kan minske forurensning og klimagasser er positivt. FpU er skeptisk til at Norge skal inngå forpliktende internasjonale avtaler uten at alle land er med. Dette er av hensyn til norsk næringsliv og at verdens mest forurensende land må ta del for at kutt i forurensende utslipp skal gi merkbare resultater.

Olje og gass

Gass- og kjernekraft er miljøriktige bidrag for oppdekning av et økt samlet behov for elektrisk kraft i Europa når det mest aktuelle alternativet er olje- og kullkraftverk. FpU ønsker fri konkurranse blant selskaper for bearbeiding av olje- og gassfelt under norsk kontroll. Petroleumsnæringen bør få tilgang på nye områder. Det bør gjennomføres en konsekvensutredning av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Petroleumsnæringen skal stilles overfor svært strenge miljøkrav.

FpU vil:

  • Minske utslipp av giftige gasser.
  • Stille oss skeptisk til internasjonale klimaavtaler som ikke gjelder enkelte land.
  • Bygge mer og større veier slik at vi får mindre køer og mindre utslipp.
  • Senke bil- og veirelaterte avgifter.
  • Gjøre det billigere å ta buss for alle.
  • Gå inn for konsekvensutredning av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
  • Gjøre det lettere og mer attraktivt å ta tog.