Skatter og avgifter

FpU mener det skal lønne seg å arbeide og at ungdom må få beholde en mye større del av inntekten sin hvis de jobber. FpU vil derfor øke frikortgrensen på skatt til 100 000 kr. slik at ungdom kan ha sommer- og deltidsjobb uten å måtte betale masse skatt.

Avgifter

FpU mener dagens avgiftssystem rammer feil. Norge er preget av skyhøye avgifter på ting politikere ikke liker. Biler, tobakk, alkohol, usunne matvarer o.l. FpU har troen på at innbyggerne selv greier å bestemme hvorvidt de skal kjøpe disse varene, og vil heller ha avgiftspolitikken i en annen retning. Hvorfor ikke ha sunne og miljøvennlige ting billige i stedet? Hvorfor må vi alltid bruke pisk? I FpU er vi heller for å bruke gulrot. Målet må være å sørge for en enklere hverdag, ikke en vanskeligere og dyrere hverdag.

Skattesystem

FpU ønsker et skattesystem med såkalt flat skatt. Det vil si at skatteprosenten er helt lik for alle. Av hver krone man tjener betaler man en viss prosent i skatt. Vi ønsker et stort bunnfradrag i bunn for å frita de med lave inntekter for skatt slik at disse gis en reell mulighet til å leve av sin egen inntekt, fremfor av stønader. I et slikt system ønsker FpU færrest mulig, om noen, skattefradrag. Dette for å holde systemet svært enkelt, og sørge for at minst mulig penger brukes på å inndrive skatten.

Prinsipielt sett er FpU heller for avgifter på forbruk, fremfor skatt på arbeid.

Hvordan kutte i skattene?

Mange lurer på hvordan FpU skal få råd til å kutte så kraftig i skattene og avgiftene. Vi får råd til dette gjennom at vi samtidig vil at staten skal gjøre mindre, og at samfunnet skal drives mer effektivt. Subsidiering av operabilletter og uføretrygd til friske mennesker er eksempler på oppgaver FpU mener staten ikke bør bruke penger på.

FpU vil:

  • Øke frikortgrensen, slik at du som ung beholder mer av pengene du tjener.
  • Redusere og fjerne en rekke avgifter
  • Ha et flatt skattesystem med høyt bunnfradrag
  • Drive samfunnet mer effektivt og kutte i en rekke statlige oppgaver – for å kunne gi skattelettelser