Skole

FpU vil ha en annerledes skole enn i dag, en skole som er bedre for deg som er elev. Vi er ikke like, vi er unike. Den beste skolen ser at folk er forskjellige.

Større frihet for den enkelte

Ved å sette den enkelte elev i sentrum kan du som elev lære ut fra dine egne forutsetninger og interesser. Dette betyr at hver enkelt elev i større grad skal få velge sin egen skole, enten den er privat eller offentlig. Du skal også få i større grad få velge dine egne fag.

FpU vil:

 • Gjøre sidemål (nynorsk) valgfritt.
 • At hver enkelt elev selv skal få velge sin skole.
 • At det skal bli gratis å gå på privatskoler. Alle skal ha tilgang til de beste skolene, uavhengig av personlig økonomi.
 • Ha færre obligatoriske fag, og flere valgfag på videregående.

Heve kvaliteten på norsk skole

1 av 3 elever slutter på videregående uten å fullføre. Det vil FpU gjøre noe med – ved å heve kvaliteten på norsk skole. Gode skoler som følger opp elevene skaper motivasjon – slik får vi flere til å trives på skolen.

Vi vil heve kvaliteten gjennom fire grep:

 • Videreutdanning for lærere. Lærere trenger å få mer kunnskaper i faget de underviser i, og bli flinkere til å se hver enkelt elev. Det får de gjennom videreutdanning.
 • Lærerevaluering. Elevene får anonymt mulighet til å gi læreren sin en tilbakemelding på undervisningen. Ingen blir bedre uten tilbakemeldinger, heller ikke lærere.
 • Alle elever må få undervisning som er tilpasset hva de kan fra før. Hvis du sliter med brøkregning, må du lære dette ordentlig før du kan begynne på prosentregning.
 • Skoler som bryr seg om deg. Med vårt system kan du som elev selv velge din skole uten å betale for det, offentlig eller privat. På den måten må skolene konkurrere om å tilby den mest motiverende og lærerike skolehverdagen.

Satse på yrkesfag

FpU mener Norge trenger flere med utdanning innen yrkesfag. I dag er vi avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet, f.eks. i byggenæringen, på sykehusene og restauranter. Samtidig står flere hundre tusen utenfor arbeidslivet i Norge. Vi vil heller utdanne vår egen arbeidskraft. Vi ønsker at du som går på yrkesfag skal bruke mindre tid på dikt- og novelleanalyse og heller bruke mer tid i praksis i bedrift slik at du lærer det du trenger å lære. Du som går på Helse- og sosialfag skal også få mer tid med praktiske oppgaver.

Vi vil derfor sørge for å gjøre det mer attraktivt å ta yrkesfag.

FpU vil:

 • Ha mindre teori på yrkesfag. Hvis du vil bli servitør eller bilmekaniker, må du få tid til å lære deg dette på skolen.
 • Øke statusen til yrkesfag. Det offentlige skal prioritere firmaer med lærlinger og fagbrev.
 • Mer kontroll av arbeidslivskriminalitet. Slik at useriøse firmaer ikke ødelegger for ungdom som vil ha ordentlig jobb. FpU ønsker å satse på deg som ungdom, som er framtiden til Norge.
 • Fjerne arbeidsgiveravgiften på lærlinger. Firmaer som tar inn lærlinger skal slippe å betale avgift til staten.
 • Øke lærlingtilskuddet. Slik vil flere firmaer ta inn lærlinger.
 • Mer tid ute i bedrift for deg som går på yrkesfag. Mindre tid ved pulten for å analysere dikt og noveller.