Unge kandidater

Fremskrittspartiet stiller med mange unge kandidater over hele landet. De aller fleste av dem er FpUere. Her er et knippe av våre kandidater som har stor sjanse for å komme inn på Stortinget til høsten.

Atle Simonsen

Alder: 28 år
Fra: Stavanger, Rogaland
Viktigste saker: Kardemommeloven. Jeg tror på et samfunn som lar folk være mer i fred. Hvor de får bestemme selv over sitt liv, sin eiendom og sine penger. Et samfunn som lar mennesker være frie og selvstendige valg. Staten og politikere skal være folkets tjenere, ikke folkets herrer. Jeg ønsker et land hvor flere beslutninger tar rundt kjøkkenbordet enn rundt regjeringsbordet.
Tilknytning til FpU: Tidligere formann i FpU (2014 – 2016)

Bjørn-Kristian Svendsrud

Alder: 24 år
Fra: Horten, Vestfold
Viktigste saker: Lavere skater og avgifter, en varmere eldreomsorg og en bedre skole med større profesjonsfrihet til lærere samt flere valgfag for elevene.
Tilknytning til FpU: Formann i FpU (2016 – )

Espen Teigen

Alder: 24 år
Fra: Stjørdal, Nord-Trøndelag
Viktigste saker: Bedre vei over hele fylket. Sørge for gullstandard for våre eldre når de trenger eldreomsorg, og en streng asyl- og innvandringspolitikk.
Tilknytning til FpU: Tidligere generalsekretær i FpU (2011 – 2014)

Himanshu Gulati

Alder: 29 år
Fra: Lillestrøm, Akershus
Viktigste saker: Kampen mot terror, kampen for frihet.
Tilknytning til FpU: Tidligere formann i FpU (2012 – 2014).

Sivert Haugen Bjørnstad

Alder: 26 år
Fra: Trondheim, Sør-Trøndelag
Viktigste saker: Lavere skatter til folk flest, en streng asyl- og innvandringspolitikk og flere private, verdiskapende arbeidsplasser i Norge.
Tilknytning til FpU: Tidligere nestformann i FpU (2010 – 2012)

Stine Margrethe Knutsdatter Olsen

Alder: 27 år
Fra: Porsgrunn, Telemark
Viktigste saker: Dyrevelferd, eldreomsorg, innvandring, skatter og avgifter.
Tilknytning til FpU: Formann i Telemark FpU

Theodor Barndon Helland

Alder: 23 år
Fra: Kristiansand, Vest-Agder
Viktigste saker: Skatt, skole, høyere utdanning.
Tilknytning til FpU: Tidligere formann i Agder FpU og utnevnt master elitius (2014).