Eksamen først – russetid etterpå!

Årets russefeiring er i full gang, men mange avgangselever får russefeiring sin spolert på grunn av skolen, eller skolegangen spolert av russefeiringen. Russetiden er nemlig rett før eksamenstiden – og i noen tilfeller foregår eksamen samtidig med russefeiringen.

Dette får 1. nestformann i Østfold FpU, Andreas Brännström, til å reagere. – Jeg synes denne ordningen fungerer dårlig. De som velger å prioritere skole, mister store deler av sin velfortjente feiring. De som derimot velger å prioritere festen, de svekker sine forutsetninger for å klare eksamen, sier Andreas, som er tydelig på at dagens ordning ikke ganger noen.
– Det er et paradoks at når man endelig skal feire at man er ferdig på skolen etter 13 år, så skal man ha enda mer skole og eksamen etterpå, fastslår Andreas som foreslår å flytte eksamen til før russetiden.

Andreas og FpU får bred støtte, også fra russen selv. Russens hovedstyre har alltid ment at den beste løsningen er å gjøre seg ferdig med skolen før man starter festen. Til og med Norsk Lektorlag står på lag med FpU i denne saken.

I 1979 vedtok Arbeiderpartiregjeringen å legge eksamen etter 17. mai fordi man trodde dette ville legge en demper på festingen hos russen. Konsekvensen er i stedet at det går utover karakterer og prestasjoner ellers. En undersøkelse gjort av NIFU i 2006 viste at halvparten av avgangselevene lar feiringen gå utover skolen. – Nå er det på tide at vi endrer reglene igjen, slik at russen kan feire med god samvittighet! avslutter Andreas.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.