Bedre innvandringsregler

Norge bør ta imot flere høykompetente innvandrere.

Aftenposten melder i dag at en norsk matematikkprofessor ikke får opphold i Norge for sin familie. Håpløse og firkantede regler medfører at han ikke får inn familien fordi bl.a. muligheten for inntekt til å forsørge familien ikke er sannsynliggjort.  Dette er underlig også all den tid hans ektefelle er lærer og antagelig kan få en jobb i Norge.

– Dette viser at dagens innvandringspolitikk er bedre på å beskytte kriminelle enn å få inn personer Norge har behov for. Vi bør ønske utdannede mennesker velkommen, uttaler FpU-formann Ove Vanebo.

Vanebo mener regelverket og praksisen må bli mer fleksibel med tanke på å vurdere folks muligheter for arbeid, og at man også må legge mer vekt på den utenlandske ektefellens kompetanse. – Det er et paradoks at vi huser personer med terrorbakgrunn, men ikke kan slippe inn en fredelig familie der begge foreldrene høyst sannsynlig kan jobbe og skape verdier, avslutter Vanebo.

Skaken kan leses i Aftenposten ved å trykke her.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.