Hva med egen politikk?

I et rasende innlegg av Kolbjørn Eriksen (Senterpartiet) kommer en tirade av usanne, vage eller ubegrunnede påstander om Fremskrittspartiet.

Eriksen gir klart uttrykk for hva han synes om FrPs økonomiske politikk. Han påstår at – fordi FrP investerer mer oljepenger i Norge – opererer vi med et handlingsrom som ikke er økonomisk ansvarlig. Det er lov å være uenig med oss om det, men da er man også uenig med landets fremste økonomer i Statistisk Sentralbyrå. De har sett på FrPs alternative statsbudsjett og konkludert med at det vil gi økt BNP, økt sysselsetting, lavere rente, lavere inflasjon og uendret kronekurs.

Med SP i regjering bygges norske veier med lån med en rente på opp til 5,5 %. Mens Tyskland får låne våre oljepenger til 1,8 % rente for å bygge sine veier. Er dette ansvarlig, Eriksen?

Med SP i regjering har Norge fått Europas dårligste veinett. I årevis har vei vært sist i prioriteringsrekken. Hvorfor skal Norge ha dårligere veier enn alle våre naboland, Eriksen?

FrP vil investere mer av formuen vår i norske veier. Det er hevet over enhver tvil at det er god samfunnsøkonomi. I følge SINTEF får man store reduksjoner i miljø- og klimautslipp når veiene utbedres slik at trafikken flyter bedre. Folket og næringslivet fortjener trygge, gode, og samfunnsøkonomiske lønnsomme veier.

Eriksen ramser opp det han kaller «grupper», og hevder at FrP henger ut disse. Han kan selvsagt ikke vise til noen eksempler. Når FrP tar til orde for en strengere innvandringspolitikk, eller at samene skal likestilles med resten av befolkningen, er det det Eriksen mener med uthenging?

Det er forståelig at Eriksen – som er medlem av et parti som har tatt til orde for å forby alt fra pappvin til barnefotball – får vond smak i munnen av FrP. FrP vil nemlig ha en enklere hverdag for folk flest, med færre forbud, reguleringer og påbud, og mer frihet. Vi vil kutte skatten til de med middels og lav inntekt. Med FrPs politikk vil en vanlig familie få skatte- og avgiftslettelser på over 16.000 i året.

Til slutt koker det over for Eriksen, han hamrer løs mot det han kaller skremselsretorikk fra FrP. En direkte hysterisk påstand når Eriksen bruker hele innlegget til å skremme om FrP, uten ett eneste ord om SPs løsninger – ikke ett eneste ord…

En ting skal jeg gi Eriksen rett i, FrP sier rungende nei til eiendomsskatt og bompenger.

Innlegget har stått på trykk i diverse lokal- og regionsaviser.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.