Det er ingen skam å snu, Riise

I et innlegg i Aftenposten 3. Sep. skriver Unge Høyre-leder, Kristian Tonning Riise om hvorfor han fortsatt – tross alt – er tilhenger av Oslo-OL i 2022.

Han tviholder på håpet om et «nøkternt» OL. Det er tre faktorer som må klaffe for at drømmen til Riise skal gå i oppfyllelse. For det første må forslaget til Stortinget være under 35 mrd. For det andre må IOC-pampene godta det. For det tredje må det skje uten budsjettoverskridelser. Noen tror på dette, andre tror på julenissen.

Fremskrittspartiets Ungdom har i årevis har tatt til orde for å bruke noen titalls milliarder mer på infrastruktur, vist til rapporter og forskere som hever den samfunnsøkonomiske gevinsten over enhver tvil. For så å bli møtt med at vi økonomisk uansvarlige, av blant annet Unge Høyre.

Riise står vanligvis på barrikadene for kutt i offentlige utgifter. Når han samtidig – selv om han får det «nøkternt» – vil bruke mange titalls milliarder på en toukers fest, kaller han det en «retorisk utfordring». Nei, Riise – det kalles en økonomisk utfordring.

Riise påstår at OL-milliardene ikke er avgjørende for statens økonomiske bærekraft. Dette illustrerer forskjellen på FrP/FpU og alle de andre. Vi tar av politikerbrillene, og ser at titalls milliarder er mye penger. Riise har selvsagt rett i at OL – i seg selv – ikke er av avgjørende økonomisk betydning, men det går an å si om alt, og da er vi like langt. FpU kutter der vi kan, og prioriterer skattelette til vanlige folk og økt infrastrukturutbygging.

Riises eget parti er knefallen under IOC-pampene. Høyre-kulturministeren har nemlig sendt brev til IOC der hun garanterer at alle -alle- kravene deres skal bli oppfylt. Selv om Riise får viljen sin i søknadsprosessen, nekter han å ta innover seg at de fleste OL-budsjett sprekker med godt over 100%.

Bruk heller pengene på skattelette, politi og breddeidrett, det vil skape mer frihet, trygghet og glede enn OL, og for flere nordmenn.

Atle Simonsen
Formann, FpU

Tristan Dupré
Sentralstyremedlem, FpU

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.