Legg ned fylkeskommunene!

– Etter å ha konstituert fylkestinget, inntatt komité, satt meg inn i budsjettet og deltatt på folkevalgtopplæring, er jeg sikrere enn noen sinne på at fylkestinget burde vært avskaffet, sier Sivert Bjørnstad, sentralstyremedlem i FpU.

Ved konstitueringen av fylkestinget ble Bjørnstad valgt inn som fast medlem av komité for Næring og Regional utvikling. – Det første jeg gjorde var å se på fjorårets budsjett, der så jeg at man deler ut nesten 100 millioner kr. til såkalte regionale utviklingsprogram. Hvem i alle dager får disse pengene, og hva brukes de til? Han forteller videre at fylkeskommunen har opprettet ulike utviklingsprogram som for eksempel ”Strategigruppen kysten er klar”, ”Blilyst” og ”samarbeidslyst”, dette i tillegg til en rekke regionsråd.

–  At det rød-grønne fylkestinget har opprettet disse regionsrådene ser jeg svært positivt på, med tanke på at de kan bli fremtidige sammenslåtte kommuner, kommuner geografisk nært hverandre og med like problemer og utfordringer. Dessverre er nok ikke dette intensjonen. Man prøver å opprette enda flere forvaltningsorgan, med mer byråkrati og vanskeligere saksgang, til hindring for utvikling, forklarer Bjørnstad.

FpU mener at fylkeskommunene som forvaltningsorgan burde vært avviklet. Det holder i massevis med to nivå, nemlig kommunene og staten. Fylkeskommunens to viktigste områder er videregående opplæring og fylkesveier. Opplæringen burde kommunene tatt, og veiene burde blitt overført til staten.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.