Ørlandet – best for Forsvaret, Norge og NATO

Under helgens landsstyremøte i FpU vedtok landsstyret enstemmig å gå inn for Ørlandet Hovedflystasjon som landets fremtidige kampflybase med Evenes som fremskutt base. Resolusjonsforslaget som var fremmet av seks fylkeslag gikk gjennom nærmest uten debatt. I resolusjonen heter det blant annet: «Ørland er beregnet å være det mest kostnadseffektive alternativet, og dekker hele landet. Ørland…