Høringsrunde til nytt manifest

FpUs manifestkomite har sendt ut første utkast til nytt manifest på høring. Manifestforsalget får dere tilgang til ved å ta kontakt med deres respektive fylkesformenn.