– Vil øke tollgrensen

I dag betaler vi toll på importvarer over 200 kroner. Denne grensen ble vedtatt i 1975, og er uendret siden. Dette får Andreas Brännström, politisk nestformann i Østfold FpU til å riste på hodet. – Denne grensen har stått uendret i 37 år, og det på tross av en voldsom inflasjon og en enorm prisøkning…

– Fjern verneplikten

Formann i FpU, Himanshu Gulati, tar til orde for å gjøre den obligatoriske førstegangstjenesten frivillig. Han mener dagens ordning er blitt pulverisert, og ønsker en ordning uetn tvang.