Et etterlengtet løft for psykisk helse

I 2012 skrev psykologstudent, og vara til FpUs sentralstyre, Karine Skaret i Tidsskrift for Norsk Psykologforening at den rødgrønne regjeringen hadde glemt psykisk helse. Nå er hun stolt av at FrP og den blåblå regjeringen prioriterer dette viktige feltet. Allerede i samarbeidsavtalen mellom de fire ikke sosialistiske partiene fastslås det at behandlingstilbudet innen rus og…